ΟΠΑ1ΓΔ

ΟΠΑ1ΓΔ
Μέλη της ΟΠΑ1ΓΔ τη Σχολική χρονιά 2016-2017

Δευτέρα, 24 Νοεμβρίου 2014

Φυσικό περιβάλλον και υγεία

Το θέμα επιμελήθηκε ο μαθητής της ομάδας Περιβαλλοντικής Αγωγής, Κυριακίδης Νίκος, του τμήματος Β1
Το φυσικό περιβάλλον στο οποίο ζούμε, αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την υγεία μας. Ήδη από την αρχαιότητα, η Ιπποκράτεια Ιατρική είχε επισημάνει το σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει το περιβάλλον στην υγεία.. Στην εποχή μας έχει υπολογιστεί ότι το φυσικό περιβάλλον ευθύνεται κατά 20% για το αν είμαστε υγιείς ή άρρωστοι. Όσο δηλαδή και τα γονίδιά μας. Ενώ, όμως, στο παρελθόν οι περιβαλλοντικές αλλαγές ήταν αργές και ο άνθρωπος είχε το χρόνο να προσαρμόζεται σε σημαντικό βαθμό σε αυτές, τα τελευταία χρόνια η παγκόσμια εκβιομηχάνιση, η αστικοποίηση και υπερεκμετάλλευση των φυσικών πόρων και πολλά άλλα που συντείνουν στη συνεχή υποβάθμιση του περιβάλλοντος, σε κλιματικές αλλαγές και σε οικολογικές καταστροφές, έχουν αυξήσει δραματικά τις αρνητικές επιπτώσεις που ασκεί το σύγχρονο φυσικό περιβάλλον στην υγεία των ανθρώπων. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ανακοίνωσε για πρώτη φορά το 2007 τον αντίκτυπο σε κάθε χώρα των περιβαλλοντικών παραγόντων στην υγεία. Τα δεδομένα καταδεικνύουν τεράστιες ανισότητες. Καταδεικνύουν επίσης πως σε κάθε χώρα η υγεία θα μπορούσε να βελτιωθεί μειώνοντας τους περιβαλλοντικούς κινδύνους, συμπεριλαμβανομένης της μόλυνσης, τους κινδύνους στο εργασιακό περιβάλλον, την υπεριώδη ακτινοβολία, το θόρυβο, τους αγροτικούς κινδύνους, τις αλλαγές στο κλίμα και στο οικοσύστημα.Σύμφωνα με τα νέα δεδομένα, 13 εκατ. θάνατοι παγκοσμίως θα μπορούσαν να προλαμβάνονται κάθε χρόνο μέσα από τη δημιουργία ενός πιο υγιούς περιβάλλοντος. Σε κάποιες χώρες, περισσότερο από το 1/3 των χαμένων χρόνων ζωής λόγω ασθενειών θα μπορούσαν να προληφθούν μέσα από περιβαλλοντικές βελτιώσεις. Τα μέτρα θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν τη χρήση καθαρότερων καυσίμων, ή της ηλεκτρικής ενέργειας, τη χρήση καλύτερων συσκευών μαγειρικής, τη βελτίωση του εξαερισμού και της συμπεριφοράς του πληθυσμού. Η μείωση του επιπέδου ρύπανσης του αέρα, όπως ορίζεται στις οδηγίες για την ποιότητα του αέρα του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, υπολογίζεται ότι θα μπορούσε να σώσει 865.000 ζωές το χρόνο. Οι επαρκώς δοκιμασμένες περιβαλλοντικές παρεμβάσεις για την υγεία θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε 20% μείωση των συνολικού αριθμού των θανάτων στην Ευρώπη, δηλαδή περίπου 1,8 εκατ. ζωές το χρόνο. Στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ενωσης, η υψηλότερη αναλογία χαμένων χρόνων ζωής παρουσιάζεται στην Εσθονία (39/1.000 κατοίκους). Στην Ελλάδα, το έτος 2002, εκτιμάται ότι σημειώθηκαν 19.966 θάνατοι ως αποτέλεσμα των περιβαλλοντικών παραγόντων κινδύνου. Αντίστοιχα οι περιβαλλοντικοί παράγοντες αποτέλεσαν την αιτία για το 16% της απώλειας των χρόνων ζωής απαλλαγμένων από ανικανότητα. πηγή: enet.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου