ΟΠΑ1ΓΔ

ΟΠΑ1ΓΔ
Μέλη της ΟΠΑ1ΓΔ τη Σχολική χρονιά 2016-2017

Τρίτη, 14 Μαΐου 2013

Καλό και επιτυχές διάβασμα


Καλή επιτυχία στις εξετάσεις, σε όλους τους μαθητές. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους μαθητές της Ομάδας Περιβαλλοντικής Αγωγής, για την ενεργό συμμετοχή τους στο Ιστολόγιο και στις δράσεις.

Σάββατο, 11 Μαΐου 2013