ΟΠΑ1ΓΔ

ΟΠΑ1ΓΔ
Μέλη της ΟΠΑ1ΓΔ τη Σχολική χρονιά 2016-2017

Παρασκευή, 21 Νοεμβρίου 2014

Φυσικοί πόροι

Το θέμα επιμελήθηκε ο μαθητής της ομάδας Περιβαλλοντικής Αγωγής, Χλής Νίκος, του τμήματος Γ5
Γενικά με τον όρο φυσικοί πόροι χαρακτηρίζονται διάφορες φυσικές ουσίες που είναι χρήσιμες στον άνθρωπο καλύπτοντας "ως έχουν" ανάγκες του. Συνεπώς πρόκειται για φυσικά αγαθά Προϋποθέσεις : Προκειμένου όμως, κάποια απ΄ αυτά, να χαρακτηριστούν φυσικοί πόροι θα πρέπει να καλύπτουν τρεις βασικές προϋποθέσεις: Να ικανοποιούν ανθρώπινη ανάγκη, χωρίς καμία μετατροπή, ή να είναι εύκολα σχετικά προσαρμόσιμα στις ανάγκες του. Τα συγκεκριμένα αγαθά να είναι εύκολα διαθέσιμα, ή έστω με κάποια λογική δαπάνη ενέργειας ή ανταλλαγής. Ο άνθρωπος να βρίσκεται σε ανάλογο πολιτισμικό επίπεδο ώστε με τις ικανότητές του να μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτά. Ταξινόμηση: Κατά υπάρχουσα ποσότητα: Ανανεώσιμοι φυσικοί πόροι Μη ανανεώσιμοι φυσικοί πόροι Δυνητικά ανανεώσιμοι φυσικοί πόροι Κατά τη φύση τους: Βιοτικοί φυσικοί πόροι. Αβιοτικοί φυσικοί πόροι Κατά τη χρήση τους: Ενεργοί φυσικοί πόροι Εν δυνάμει φυσικοί πόροι Διάφορα Είδη: Νερό Ατμοσφαιρικός αέρας Έδαφος Φυσική χλωρίδα και πανίδα Ορυκτός πλούτος υπεδάφους Ηλιακή ακτινοβολία. Φυσική ομορφιά http://el.wikipedia

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου