ΟΠΑ1ΓΔ

ΟΠΑ1ΓΔ
Μέλη της ΟΠΑ1ΓΔ τη Σχολική χρονιά 2016-2017

Σάββατο, 25 Φεβρουαρίου 2017

Η καταστροφή των δασών

Το θέμα επιμελήθηκε η μαθήτρια της Ομάδας Περιβαλλοντικής Αγωγής, Ντεμερτσίδου Βίκυ, της Β' τάξης
ο φαινόμενο της λεγόμενης αποψίλωσης των δασών έχει να κάνει με την ευρύτερη καταστροφή τους, η οποία λαμβάνει χώρα με ραγδαίους ρυθμούς τα τελευταία χρόνια, είτε συνειδητά από την παρέμβαση του ανθρώπου, είτε από τη φύση εξαιτίας διάφορων φυσικών καταστροφών…. (πυρκαγιές, τυφώνες, θύελλες, κα). Ακόμη και σήμερα τα δάση καλύπτουν περίπου το 30% της έκτασης του πλανήτη, προσφέροντας καθαρό οξυγόνο και προστασία σε πολλά είδη του ζωικού βασιλείου. Ωστόσο τεράστιες εκτάσεις καταστρέφονται κάθε χρόνο επιδρώντας αρνητικά πάνω σε σημαντικές πτυχές του περιβάλλοντος και της οικολογίας, όπως είναι η ποιότητα του εδάφους και η βιοποικιλότητα. Το 1960 ο παγκόσμιος πληθυσμός ήταν στα 3 δισεκατομμύρια. Υπολογίζεται ότι το 2050 ο αριθμός θα φτάσει περίπου τα 9.5 δισεκατομμύρια. Η συνεχής αύξηση του παγκόσμιου πληθυσμού επιφέρει και τη συνεπακόλουθη αύξηση των επισιτιστικών και στεγαστικών αναγκών σε πλανητικό επίπεδο. Η ικανοποίηση των αναγκών που δημιουργούνται, για κάποιους μεταφράζεται στην διεύρυνση των καλλιεργήσιμων εδαφών, τη συνεχή επέκταση των πόλεων μέσω της εντατικής αστικοποίησης, και την εξάπλωση των βιομηχανιών. Η σταδιακή μείωση των δασικών περιοχών αποτελεί την παράπλευρη αλλά κρίσιμη απώλεια που προκύπτει εξαιτίας αυτών των διαδικασιών. https://www.perivallon21.gr/klimatiki-allagi/%CE%B7-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B1%CF%83%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%AE-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CE%B4%CE%B1%CF%83%CF%8E%CE%BD/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου