ΟΠΑ1ΓΔ

ΟΠΑ1ΓΔ
Μέλη της ΟΠΑ1ΓΔ τη Σχολική χρονιά 2016-2017

Πέμπτη, 9 Φεβρουαρίου 2017

Λίμνη Πολυφύτου

Το θέμα επιμελήθηκε η μαθήτρια της Ομάδας Περιβαλλοντικής Αγωγής, Βαλικάκη Σοφία, της Β' τάξης
Η λίμνη Πολυφύτου βρίσκεται στο Ν. Κοζάνης μεταξύ των ορεινών όγκων των Πιερίων, του Βερμίου και του Βούρινου. Είναι τεχνητή λίμνη και δημιουργήθηκε το 1975, μετά από κατασκευή υδροηλεκτρικού φράγματος στην κοινότητα Πολυφύτου για την εκμετάλλευση των νερών του ποταμού Αλιάκμονα. Τη λίμνη διασχίζει μεγάλη οδική γέφυρα μήκους 1372 m. Η λίμνη βρίσκεται σε υψόμετρο 273 m, αν και η στάθμη της παρουσιάζει αυξομειώσεις που κυμαίνονται από τα 270 ως τα 293 m. Το μέγιστο βάθος της υπολογίζεται σε 91 m και η μέγιστη επιφάνειά της σε 74 km2. Το κλίμα της περιοχής χαρακτηρίζεται ηπειρωτικό με ζεστό καλοκαίρι και ψυχρό ημίξηρο χειμώνα [Καμαριανός,Φώτης κ.α]. Η λίμνη τροφοδοτείται κυρίως από τον ποταμό Αλιάκμονα (78-84%), από υπόγεια νερά (10-15%), ενώ δέχεται και τα νερά από τη λεκάνη απορροής μέσω χειμάρρων (4-8%) [Κουιμτζής]. Η λεκάνη απορροής της λίμνης περικλείεται από τα όρη Βόιον, Β. Πίνδος, Καμβούνια, Πιέρια, Άσκιον, Βέρνον και τρικλάριον, έχει συνολική έκταση 5630,1 km2 και περιλαμβάνει το μεγαλύτερο τμήμα των επαρχιών Κοζάνης και Βοίου του Ν. Κοζάνης καθώς και των νομών Γρεβενών και Καστοριάς. Τα νερά από το μεγαλύτερο μέρος της λεκάνης απορροής 4450,1 km2 συγκεντρώνονται στον ποταμό Αλιάκμονα. Το υπόλοιπο τμήμα της λεκάνης απορροής της επαρχίας Κοζάνης συνολικής έκτασης 11180 km2απορρέει στη λίμνη μέσω διαφόρων χειμάρρων, από τους οποίους οι χείμαρροι Καισαρείας, Σερβίων και Βελβενδού έχουν απορροή καθόλη τη διάρκεια του χρόνου. Με τα νερά των χειμάρρων αυτών μεταφέρονται αντίστοιχα τα λύματα των πόλεων Κοζάνης, Σερβίων και Βελβενδού, τα οποία δεν υπόκεινται σε καμία επεξεργασία (στο νομό Κοζάνης δρομολογείται η δημιουργία βιολογικών καθαρισμών), ενώ στη λεκάνη απορροής υπάρχουν κτηνοτροφικές μονάδες τα λύματα των οποίων τελικά καταλήγουν στη λίμνη. Έντονη είναι και η χρήση γης για γεωργικές καλλιέργειες. Ακόμη στη λεκάνη απορροής λειτουργούν 95 τυροκομεία και 14 σφαγεία τα λύματα των οποίων καταλήγουν στον ποταμό Αλιάκμονα και στους χειμάρρους και έχουν τελικό αποδέκτη τη λίμνη [Καμαριανος κ.α, Κουμτζής]. https://sites.google.com/site/limnepolyphytou/genikes-plerophories

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου