ΟΠΑ1ΓΔ

ΟΠΑ1ΓΔ
Μέλη της ΟΠΑ1ΓΔ τη Σχολική χρονιά 2016-2017

Πέμπτη, 29 Δεκεμβρίου 2016

Η κλιματική αλλαγή

Το θέμα επιμελήθηκε η μαθήτρια της Ομάδας Περιβαλλοντικής Αγωγής, Σκουλίδη Ευαγγελία, της Γ' τάξης
Η κλιματική αλλαγή ασκεί αντίκτυπο στην υγεία, το περιβάλλον και την οικονομία. Το κλίμα της γης αλλάζει με τρόπους που επηρεάζουν τον καιρό, τους ωκεανούς, το χιόνι, τον πάγο, τα οικοσυστήματα και την κοινωνία μας. Οι φυσικές αιτία δεν αρκούν για να δικαιολογήσουν από μόνες τους όλες αυτές τις αλλαγές. Οι ανθρώπινες δραστηριότητες συμβάλλουν στην κλιματική αλλαγή, εκλύοντας πρωταρχικά δισεκατομμύρια τόνους διοξειδίου του άνθρακα και άλλα αέρια που παγιδεύουν τη θερμότητα -γνωστά ως αέρια του θερμοκηπίου- στην ατμόσφαιρα κάθε χρόνο. Οι κλιματικές αλλαγές θα εξακολουθήσουν να λαμβάνουν χώρα στο μέλλον. Όσο περισσότερα αέρια εκπέμπουμε, τόσο μεγαλύτερες θα είναι οι μελλοντικές κλιματικές αλλαγές. Επειδή οι αλλαγές στο κλιματικό σύστημα επηρεάζουν την υγεία, το περιβάλλον και την οικονομία μας, εμείς μπορούμε να προετοιμαστούμε για μερικές από τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής ώστε να περιορίσουμε τις συνέπειες της στην ευημερία μας. Η μέση παγκόσμια θερμοκρασία αυξήθηκε περισσότερο από 17 βαθμούς Κελσίου τον τελευταίο αιώνα. Η μέση θερμοκρασία στην Αρκτική αυξήθηκε σχεδόν το διπλάσιο. Η συσσώρευση αερίων θερμοκηπίου στην ατμόσφαιρά μας και η θέρμανση του πλανήτη ευθύνονται και για άλλες αλλαγές, όπως οι αυξήσεις στις θερμοκρασίες των ωκεανών και της στάθμης της θάλασσας, το λιώσιμο των πάγων κτλ. Το μεγαλύτερο μέρος της θέρμανσης τον τελευταίο μισό αιώνα προκλήθηκε από ανθρώπινες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου. Τα αέρια προέρχονται από μία σειρά από ανθρώπινες δραστηριότητες, συμπεριλαμβάνοντας την καύση ορυκτών καυσίμων για ενέργεια, την αποψίλωση των δασών, τη συσσώρευση αποβλήτων σε χώρους υγειονομικής ταφής, την εκτροφή ζωντανών και την παραγωγή ορισμένων ειδών βιομηχανικών προϊόντων. Οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου δεν αποτελούν το μοναδικό τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι μπορούν να αλλάξουν το κλίμα. Δραστηριότητες, όπως η γεωργία και η κατασκευή δρόμων, μπορούν να μεταβάλλουν την αντανακλαστικότητα στην επιφάνεια της γης, οδηγώντας σε τοπική θέρμανση ή ψύξη. Αυτή η επίπτωση παρατηρείται σε αστικά κέντρα που είναι συχνά θερμότερα από τις υπαίθριες και λιγότερο κατοικημένες περιοχές. Οι εκπομπές μικρών σωματιδίων, που είναι γνωστά ως αεροζόλ, στην ατμόσφαιρα μπορούν επίσης να οδηγήσουν σε αντανάκλαση ή απορρόφηση της ηλιακής ενέργειας. Κατά τη διάρκεια του 21ου αιώνα η παγκόσμια υπερθέρμανση αναμένεται να συνεχιστεί και οι κλιματικές αλλαγές είναι πιθανό πως θα ενταθούν. Οι επιστήμονες έχουν χρησιμοποιήσει κλιματικά μοντέλα για να προβάλουν διάφορες πτυχές του μελλοντικού κλίματος, συμπεριλαμβάνοντας της θερμοκρασίας, της κατακρήμνισης, του χιονιού και του πάγου και της στάθμης των ωκεανών. Οι κλιματικές αλλαγές επηρεάζουν το περιβάλλον και τους φυσικούς πόρους, ασκώντας αντίκτυπο στον τρόπο ζωής μας με διάφορους τρόπους. Για παράδειγμα, οι υψηλότερες θερμοκρασίες αυξάνουν τη συχνότητα, την ένταση και τη διάρκεια των καυσώνων, οι οποίοι θέτουν κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία. Ακόμη, η αυξημένη στάθμη της θάλασσας απειλεί τις παράκτιες κοινότητες και τα οικοσυστήματα, όπου οι αλλαγές πλήττουν πολλά είδη ζώων και φυτών. Μπορούμε να προετοιμαστούμε για μερικές από τις πιθανές επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής ώστε να περιορίσουμε την επίδρασή τους στο οικοσύστημα και την ανθρώπινη ευημερία. Η προετοιμασία είναι ο ακρογωνιαίος λίθος ώστε να μπορέσουμε μελλοντικά να αντεπεξέλθουμε αποτελεσματικά στα δεινά και τους κινδύνους που μπορεί να επιφέρει η ραγδαία μεταβολή του κλίματος. http://nemca.gr/%CE%B7-%CE%BA%CE%BB%CE%B9%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B1%CE%B3%CE%AE/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου