ΟΠΑ1ΓΔ

ΟΠΑ1ΓΔ
Μέλη της ΟΠΑ1ΓΔ τη Σχολική χρονιά 2016-2017

Παρασκευή, 5 Δεκεμβρίου 2014

Εξαρητησιογόνες ουσίες

Το θέμα επιμελήθηκαν οι μαθήτριες της ομάδας Περιβαλλοντικής Αγωγής: Μαρία Αρβανιτίδου του τμήματος Β2 και Ιωάννα Κυριαζίδου του τμήματος Β1
Η χρήση και η κατάχρηση εξαρτησιογόνων ουσιών έχει πάρει μεγάλη έκταση στις σύγχρονες κοινωνίες.Οι νόμιμες εξαρτησιογόνες ουσίες, κυρίως το αλκοόλ και καπνός, αποτελούν τις πιο διαδεδομένες ουσίες,παρά τις αδιαμφισβήτητα σοβαρές επιπτώσεις τους στην υγεία του χρήστη καθώς και στο ευρύτερο οικογενειακό και κοινωνικό περιβάλλον. Η έναρξη της χρήσης ουσιών γίνεται συνήθως στηνεφηβεία με πρώτες ουσίες δοκιμής το αλκοόλ και τον καπνό. Η πρώιμη έναρξη των ουσιών αυτών σηματοδοτεί τη συνέχεια του πειραματισμού με τις παράνομες ουσίες, κυρίως την κάνναβη. Παράγοντες όπως το υποστηρικτικό οικογενειακό πλαίσιο, η ομαλή σχολική προσαρμογή, οι φιλικέςσχέσεις και η ενασχόληση με αθλητικέςδραστηριότητες, μπορούν να καθυστερήσουν ή ακόμα και να αποτρέψουν την έναρξη χρήσης ουσιών στην εφηβεία. Η χρήση ουσιών στην εφηβεία επηρεάζει την ψυχοκοινωνική ανάπτυξη των νέων και συνδέεται με τημετέπειτα χρήση και εξάρτηση από ουσίες στην ενήλικη ζωή. Έτσι, η έγκαιρη διαπίστωση της έκτασης της χρήσης καθώς και των συνηθειών πουχαρακτηρίζουν τους χρήστες δίνουν πολύτιμεςπληροφορίες για την έγκαιρη εφαρμογή προληπτικώνπαρεμβάσεων. http://www.epipsi.gr/pdf/2011/01_HBSC_2010_EPIPSI_2011.pdf

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου