ΟΠΑ1ΓΔ

ΟΠΑ1ΓΔ
Μέλη της ΟΠΑ1ΓΔ τη Σχολική χρονιά 2016-2017

Παρασκευή, 21 Φεβρουαρίου 2014

Προσπάθεια ενίσχυσης ποταμών με πληθυσμούς της υπό εξαφάνιση ντόπιας πέστροφας

To θέμα επιμελήθηκε η μαθήτρια της ομάδας Περιβαλλοντικής Αγωγής Λουκίδου Σοφία, του τμήματος Γ4
Προσπάθεια αναπαραγωγής και ενίσχυσης των ποταμών της Ηπείρου, με πληθυσμούς ενδημικής πέστροφας, ξεκίνησε από τον Λούρο, ο Ιχθυογεννητικός Σταθμός Ιωαννίνων, αξιοποιώντας την εμπειρία του προσωπικού του στην αναπαραγωγή και εκτροφή της πέστροφας. Η ενδημική πέστροφα είναι το ντόπιο είδος του ψαριού, με τις κόκκινες βούλες και σώμα μικρότερο από εκείνο της «αμερικανικής» πέστροφας, η οποία εκτρέφεται στα οικοσυστήματα της περιοχής. Η προϊσταμένη του Σταθμού, Μαρία Τσουμάνη μίλησε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ και έδωσε σημαντικές πληροφορίες για το εγχείρημα. Η ντόπια πέστροφα, κατατάσσεται στα απειλούμενα με εξαφάνιση είδη και βρίσκεται στην «κόκκινη» λίστα των ενδημικών ψαριών γλυκού νερού της Μεσογείου, που έχει καταρτίσει η Παγκόσμια Ένωση για την Προστασία της Φύσης. Ο Ιχθυογεννητικός Σταθμός Ιωαννίνων, όπως τονίζει η κ. Τσουμάνη, εκτίμησε την ανάγκη για ενίσχυση των ποταμών της Ηπείρου, με την ενδημική πέστροφα και προσπαθεί να αναπαράγει τους πληθυσμούς της. Αρωγός στην προσπάθεια αυτή, είναι ο «Πανελλήνιος Σύλλογος FlyFishing και προστασίας της άγριας πέστροφας "Αστραίος"». Ειδικότερα, αναφέρει ότι, «η περιοχή της Ηπείρου, είναι μια απομονωμένη ιχθυογεωγραφική περιοχή, με υψηλά επίπεδα ενδημισμού και αποκτά σημαντικό ενδιαφέρον, όταν τρία από τα πέντε ενδημικά είδη της Ελλάδος απαντώνται στην περιοχή». Η ντόπια, ενδημική πέστροφα του Λούρου ονομάζεται Salmolourosensis. Γεννάει τα αυγά της στα ποτάμια τον χειμώνα και χρειάζεται καθαρό χαλικώδες υπόστρωμα για να τα εναποθέσει. Για την τεχνητή αναπαραγωγή και εκτροφή της ενδημικής πέστροφας, πρέπει να αντιμετωπιστούν κάποια προβλήματα, όπως η δυσκολία προσαρμογής της σε ελεγχόμενες συνθήκες, και η χορήγηση τροφής. Για τους παραπάνω λόγους, όπως επισημαίνει η προϊσταμένη του Ιχθυογεννητικού Σταθμού, «επιλέχθηκε η διαδικασία συλλογής γενετικών προϊόντων και τεχνητής γονιμοποίησης στο ποτάμι, ενώ στη συνέχεια γίνεται μεταφορά στον Σταθμό, για την πραγματοποίηση της επώασης και της εκκόλαψης των γονιμοποιημένων ωαρίων. Με τον τρόπο αυτόν, εξασφαλίζονται υψηλότερα ποσοστά εκκόλαψης απ' ότι στη φύση, προστασία από τους εχθρούς και απελευθέρωση των γόνων, με πολύ υψηλότερο ποσοστό επιβίωσης». Με τη διαδικασία αυτή, οι ειδικοί ελπίζουν να διατηρούν στις εγκαταστάσεις του Σταθμού, γόνο αλλά και γεννήτορες από όλα τα ποτάμια της Ηπείρου, για τον συστηματικό εμπλουτισμό της ενδημικής πέστροφας του κάθε οικοσυστήματος, στους ποταμούς Άραχθο, Καλαμά, Αώο, και Λούρο. Ο Ιχθυογεννητικός Σταθμός Ιωαννίνων, είναι αποκεντρωμένη υπηρεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Βρίσκεται στις πηγές του ποταμού Λούρου, ενώ ιδρύθηκε τη δεκαετία του '60 και εισήγαγε στην Ελλάδα, μια νέα για εκείνη την εποχή δραστηριότητα, την εκτροφή των ψαριών σε ελεγχόμενες συνθήκες. Μια από τις κύριες δραστηριότητες της υπηρεσίας, είναι να αναπαράγει και να εκτρέφει την ιριδίζουσα στον χρωματισμό της «αμερικανική πέστροφα», για τον εμπλουτισμό των υδροηλεκτρικών φραγμάτων και την ενίσχυση νέων ιχθυοτρόφων ή εκείνων, που έχουν υποστεί ζημιές λόγω καιρικών φαινομένων. πηγή: ημερήσια

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου