ΟΠΑ1ΓΔ

ΟΠΑ1ΓΔ
Μέλη της ΟΠΑ1ΓΔ τη Σχολική χρονιά 2016-2017

Δευτέρα, 3 Δεκεμβρίου 2012

Άμεση και έμμεση ρύπανση

Το θέμα επιμελήθηκε η μαθήτρια της Ομάδας Περιβαλλοντικής Αγωγής: Δανάη Λαμπάκη του τμήματος Γ2 Τι είναι άμεση ρύπανση: Άμεση ρύπανση είναι αυτή που μπορεί να αντιληφθούμε άμεσα. Ένα παράδειγμα άμεσης ρύπανσης είναι η περίπτω- ση ενός ποταμού ή μιας λίμνης, όπου καταλήγουν τοξικά απόβλητα και προκαλείται άμεσος κι αιφνίδιος θάνατος ψαριών. Τι είναι έμμεση ρύπανση: Έμμεση ρύπανση είναι η μορφή ρύπανσης, που δεν αντι- λαμβανόμαστε εύκολα, επειδή δεν είναι ορατή. Για πα- ράδειγμα, όταν καταλήγουν σε ένα ποτάμι, σε μια λίμνη ή στη θάλασσα λύματα ή απόβλητα, σε ποσότητες που δεν μπορούν τα υδατικά οικοσυστήματα να καθαρίσουν, είναι πολύ πιθανό να προκληθούν σταδιακά αλλαγές στα είδη που υπάρχουν σε αυτό. πηγη: http://www.watersave.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου